• Power Dynamics PDSM8
  1.

 • OU
 • Eminence Sigma Pro 18
  2.

 • Puissance en Watts
 • 240 watts
  VS
 • 1300 watts
 • Type d'Enceintes
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Poids en kg
 • Kg
  VS
 • N/A
 • Marque
 • 5384
  VS
 • 1828
 • Couleur
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Nombre d'Enceintes
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Hauteur en mm
 • 320 mm
  VS
 • N/A
 • Enceinte Active / Passive
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Projecteur de Son
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Profondeur en mm
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Largeur en mm
 • 265 mm
  VS
 • N/A
 • Système d'Enceintes
 • 2
  VS
 • Barre de son
 • HDMI
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Wifi
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Bluetooth
 • N/A
  VS
 • N/A
 • Station d'Accueil PMP
 • N/A
  VS
 • N/A